Green Guide
Grøn guide til miljø, økologi og klima

 
 
Henvisning til nogle væsentlige sider og institutioner om miljø, klima og økologi.

Oversigten er ikke fyldestgørende, men giver gode muligheder for at komme videre i søgen efter information.EcoWeb
er et uafhængigt medie og portal om økologi og miljø. Siden er Danmarks ældste og blandt de mest besøgte miljømedier på nettet. Der bringes hyppigt nyheder, og mange økologiske virksomheder annoncerer for deres produkter på siden.

Informationscenter for Miljø og Sundhed er  finansieret af Miljøministeriet som har til formål at tilbyde oplysning til forbrugerne om miljø og sundhed samt fremme dialog mellem forbrugere og erhverv om miljø- og sundhedsmæssige usikkerheder og risici.

Havenyt er en portal for haveejere med fokus på økologisk havedrift og miljøvenlig levevis. Omfatter megen information om miljøvenligh havedrift samt debatforum for haveinteresserede.

Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Administrerer den danske lovgivning om miljø, foretager miljøvurderinger og udgiver rapporter om miljø-faglige spørgsmål.

Miljømærkning Danmark administrer de det nordiske miljømærke Svanen samt EU's miljømærke Blomsten. Miljømærkesekretariaet udsteder licenser til brug af de to mærker og udstikker i samarbejde med Miljømærkenævnet og partnere i Norden og EU retningslinierne for henholdsvis Svanen og Blomsten.

DCUE bringer information om byøkologi, økologisk byggeri, energi til huset. Information om passivhuse, den klimavenlige bolig og miljø-problemer omkring bolig og levevis.

Landsforeningen Økologisk Byggeri arbejder på at fremme af miljøvenligt byggeri. Foreningen organiserer mange selvbyggere og fungerer som inspirationskilde og for udvikling af nye økologiske byggeformer.

Det Globale Miljø er navnet på en undervisningsside om miljøproblemer i globalt perspektiv. Siden retter sig især imod miljøundervisningen i Gymnasiet og HF.

Økoguiden er en guide, som bl.a. rummer adresser på økologiske virksomheder og m.v. med relation til økologisk mad, fødevareproduktion med videre samt ecoguide til lokale økologiske butikker, gårdbutikker m.v.

Miljøministeriet varetager regeringens opgaver for det danske miljø - dog varetages miljøproblemer som relateres til klima og energi af Klima- og Energiministeriet.

Klima- og Energiministeriet varetager energi- samt de klima-problemer, som energisektoreren bidrager til. Klimaministeriet står også for en stor del af den politiske forberedelse som skal føre frem til Klimatopmødet i København i december 2009.

Greenguides er navnet på hen hjemmeside de såkaldt grønne guider, herunder adresseliste for hvor i lokalområdet man finder den nærmest til at give gode råd. 

Klimadebat.dk er et privat drevet forum med debat og nyheder om klima og de menneskeskabte forandringer på kloden som forårsages af brugen af fossile brændstoffer.

Klima.au.dk er Århus Universitets informationsside om klimaproblemer - med særlig fokus på de forskningsmæssige sider af klima og naturens reaktion på de menneskeskabte klimaproblemer.

1 ton mindre er sloganet for Klimaministeriets kampagne for at opfordre danskerne til at tage ansvar for deres CO2-udslip og begrænse den enkeltes energiforbrug og reducere udledningen med 1 ton mindre CO2.


Redaktion for Green Guide tlf. 86 12 77 66